پژوهش عملیاتی 3

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
جزوه برنامه ریزی پویا (قسمت چهارم)
این جزوه با ارائه مثال هایی برنامه پویا در حالت گسسته را توضیح می دهد.ازطرفی با استفاده ار برنامه ری...
1,200تومان
جزوه برنامه ریزی پویا(قسمت اول)
در این جزوه با تعریف برنامه ریزی پویا وارائه مسئله دلیجان به توضیح این مدل بهینه سازی مسئله می پردا...
500تومان
جزوه برنامه ریزی پویا(قسمت دوم)
در این جزوه با مطرح کردن دو مثال تیم های پزشکی و دانشمندان فضایی به تشریح مسائل برنامه ریزی پویا پرد...
700تومان
جزوه برنامه ریزی پویا(قسمت سوم)
در این جزوه با 4 مثال مختلف به تبیین برنامه ریزی پویا می پردازیم. .....
1,400تومان

تخفیفات ویژه

تخفیف کتاب های دانشگاهی

اولین فروشگاه فروش جزوات تالیفی و موضوعی

اولین فروشگاه جزوه آنلاین

Panel Tool

Reset